Zarząd

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków Stowarzyszenia 29 marca 2017 r. dokonano wyboru Zarządu Stowarzyszenia w następującym składzie osobowym:

  • Jakub Krawczyk - Prezes
  • Anita Handrysik - Sekretarz
  • Beata Andrzejewska - Skarbnik
  • Czesław Kokot - Członek
  • Andrzej Stachowiak - Członek

oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:

  • Wacław Szalek - Przewodniczący
  • Marian Nawrot - Członek
  • Marian Olejniczak - Członek
Script logo