1 procent

Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia ZDROWIE z 1 czerwca 2017 r. rozpoczynamy zbiórkę 1% podatku za rok 2017 na utworzenie Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu w Kępnie.

Nasz numer KRS to:
0000218700

Script logo